За нас

Счетоводна къща “ВИТЕРА” се състои от амбициозен екип, който се стреми максимално ефективно и на разумна цена да задоволява потребностите на своите клиенти.
Имаме опит в много сфери на стопанския живот – производство, външна и вътрешна търговия, ресторантьорство, туризъм, транспорт, строителство, реклама, информационни услуги, консултантски услуги, сдружения с идеална цел (фондации, асоциации и т.н.), свободни професии.
Стремим се да бъдем максимално гъвкави и да подхождаме индивидуално към всеки клиент.
Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване.
Предлагаме ви коректен договор за счетоводно обслужване с перфектна защита на вашите интересите.
Работим с квалифициран персонал, който извършва дейност по цялостно текущо и периодично счетоводно обслужване.
Ние осигуряваме непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги чрез допълнителни обучения и квалификации, посещаване на семинари и участия в конференции.
За качественото и добро обслужване и защита на интересите на нашите клиенти, ползваме и услугите на външни специалисти в областта на одита, счетоводството и правото.

Към този момент фирмата се радва на голям брой щастливи кленти. Доверете ни се и станете част от тях!